Ramazan Gucden

Yazar : rgucden

Adı - Soyadı : Ramazan Gucden

E-Posta Adresi : rgucden@bingolum.com

Hakkında :

Yazarın Sitemizdeki Yazıları

Medeni Hatırlatmacılık

Medeni HatırlatmacılıkTarihsel olarak medeniyet, coğrafi alan ve buna bağlı olarak insan topluluklarının emeklerinin sonucunda vücut bulmuş her türlü temel ihtiyaç doğrultusunda şekillenmiş buna bağlı olarak yine her türlü araç-gerecin, bilginin kaynaklık ettiği devasa bir kavramdır. Medeniyetin ne olduğunu “insan” kavramı ile de anlamak mümkündür. Fakat tanımlamak bakımından insan, medeniyetin ne olduğu konusunda yeterli...

İnsan’a karşı “şehir”

İnsan’a karşı “şehir”Şehir, İnsan ile insanî değerler ile ve insanlık ile eşdeğer ölçüde var olmuştur. Biz, şehir hayatının insana “ne” kazandırdığını kırsal alanın insana “neleri” kazandırdıkları ile kıyaslar isek “değer” olarak değil de daha çok değerin “kullanış” amacı olarak bakarsak ikisi arasındaki ince nüansların farkına varabiliriz. Şehirleşme, insan ile; ,insan, şehirleşme ile kendisini...